Stöd till nyanlända akademiker att hitta praktik

Arbetsgivarföreningen KFO och Akademikerförbunden har beviljats pengar från arbetsmarknadsdepartementet för att stötta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Framförallt handlar det om att hjälpa nyanlända akademiker att hitta praktik eller jobb inom sitt yrkesområde.

- Våra medlemmar har alltid tagit ett stort socialt ansvar och bidragit till en positiv samhällsutveckling och vi vill göra vad vi kan för att skapa ett bättre mottagande och en enklare etablering på arbetsmarknaden, säger KFOs förbundsdirektör Petter Skogar.

Det är Arbetsgivarföreningen KFO och Akademikerförbunden, som bland annat består av Jusek, Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR, som står bakom satsningen. Inledningsvis genomförs en förstudie för att kartlägga vilka möjligheter till praktik eller arbetstillfällen som finns. I bräschen går KFOs stora medlemmar samt medlemsföretagen i Svensk Kooperation, exempelvis Riksbyggen, Folksam, OK, Fonus, KF, HSB, Coompanion och LRF.

KFO investerar 200 000 kronor i förstudien och har beviljats samma summa från arbetsmarknadsdepartementet. I första hand vänder sig initiativet till akademiker i storstadsregionerna. Anledningen är att där finns företagens största arbetsplatser och huvudkontor.

- All forskning pekar på att möjlighet till arbete är den enskilt viktigaste faktorn för integration, både för individen, familjen och samhället. För företagen handlar det också om att utnyttja potentialen. Det här är en möjlighet att stärka både den långsiktiga kompetensförsörjningen och företagens utvecklingskraft, säger Petter Skogar.