Sanktionsavgifter vid användning av motorsåg och fallrisker

Den 1 januari 2015 har flera nya sanktionsavgifter trätt i kraft i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat för felaktig användning av motorsåg och fallrisker.

Kunskapskrav och sanktionsavgift vid användning av motorsåg:

Skärpta kunskapskrav gäller från och med den 1 januari 2015 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1). Den som använder motorkedjesåg i arbetet ska ha blivit godkänd i teoretiska och praktiska prov och det ska finnas dokumentation som styrker detta. Den som låter någon använda en motorkedjesåg utan att ha dokumentationen kan åläggas att betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs fördjupning om motorkedjesågar och röjsågar

Sanktionsavgifter införs för fallrisker

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) träder fler sanktionsavgifter i kraft från och med den 1 januari 2015. De nya sanktionsavgifterna gäller för fallrisker på två meter eller mer vid alla byggnads- och anläggningsarbeten, där fallskydd saknas och vid snöskottning.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om sanktionsavgifter på KFOs webbplats

Uppdaterad
den 24 augusti, 2015