Samhall: Pigg 40-åring som bidrar till minskat utanförskap

Intervju med Monica Höglind, HR-direktör, Samhall

Idag är Samhall ett mångkulturellt och inkluderande företag på många olika sätt. Du möter dem överallt, på Ikea och när du ska äta hamburgare, inom bank, kommun och polis. Medarbetarna på 40-årsjubilerande Samhall, en av Sveriges största arbetsgivare, med en omsättning på drygt nio miljarder kronor.

Samhall har förändrats stort, berättar HR-direktören Monica Höglind, från tillverkning till tjänstesektor. Och från att vara ett mansdominerat företag till att bli jämställt.

Bred kompetens

På frågan om vilka hinder Monica Höglind ser idag svarar hon att det i hennes synfält generellt är möjligheterna som dominerar.

Vi har ingen homogen målgrupp. Samhalls 26 000 medarbetare besitter alla olika kompetenser, vilket betyder att vi behöver kunna erbjuda en stor bredd av olika jobb. Det kan ibland vara utmanande, men det gör också arbetet väldigt roligt. Från att ha arbetat med mestadels män i egna fabrikslokaler och som underleverantörer till svensk industri, har 40-åringen Samhall ställt om.

– Det som hände i alla andra företag hände även för oss; en stor del av tillverkningen flyttades till andra delar av jordklotet. Så vi var tvungna att ställa om, från att främst arbeta med tillverkning till att bli ett tjänsteföretag. Det var en förändring som har varit både nödvändig och nyttig för Samhall.

Mångkulturellt och inkluderande

Idag är Samhall ett mångkulturellt och inkluderande företag på många olika sätt. Medarbetarna är från 152 länder och är närvarande i ett jämställt arbetsliv där det idag på traditionellt mans- och kvinnodominerande yrken arbetar både kvinnor och män. Exempel på yrkesroller är montör och tvätterimedarbetare där Samhall har 45/55 procent från respektive kön.

Vikten av kollektivavtal

En utmaning är att erbjuda alla medarbetare arbete under hela dagen. Och där är kollektivavtalet viktigt. Genom Fremia har vi ett kollektivavtal som omfattar åtta olika LO-förbund. Det gör att en anställd kan utveckla sin arbetsförmåga genom arbete inom många olika branscher. Att utföra arbete på olika arbetsplatser bygger på att vi har ett kollektivavtal. Därför är detta avtal så viktigt. Samhall har varit medlem i Fremia i ett år och är mycket nöjda. Fremia är en stabil arbetsgivarorganisation och erbjuder en mycket god kompetens inom arbetsgivarfrågor.

Samma utmaningar som andra

Monica understryker att utmaningarna för Samhall till stora delar är desamma som för andra företag. Men vi har en lite omvänd affärsmodell som innebär att människorna kommer först, anvisade av Arbetsförmedlingen.

Samhalls uppgift är sedan att erbjuda utvecklande arbeten. Samtliga anställda har en eller flera funktionsnedsättningar och Samhall bestämmer inte själva vilka medarbetare som anvisas. Samhall kan, till skillnad från andra företag, inte heller säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist.

– Vi har en säljorganisation både på central och lokal nivå. När vi tar in jobb så gör vi det i konkurrens med och på samma villkor som andra företag. Vi får en merkostnadsersättning från staten och denna får inte användas för att påverka prisnivån.

Ersättningen går till det som kostar extra på grund av Samhalls uppdrag. Exempel på det är anpassade arbetsplatser och arbetstakt, utvecklingsaktiviteter, krav på geografisk spridning och förstärkt anställningstrygghet. Det sistnämnda innebär att ingen inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist.

Ljuspunkter

För bara fem-tio år sedan var Samhall ett helt annat företag.

– Idag vill företag synas med oss på ett annat sätt. Och det är inte bara för att vara snälla utan för att de får en bra tjänst utförd av duktiga, kompetenta medarbetare. Företagen ser ett extra värde i att bidra till ett hållbart samhälle. Monica ser att intresset för Samhall ökar. Den gamla bilden av Samhall håller på att eroderas, en bild som för vissa var anställda som satt ”inlåsta” mellan fyra väggar. Idag kan man aldrig veta var man kan möta en Samhall-medarbetare. Kanske på Arlanda nästa gång? Där arbetar flera hundra.

Före uppdraget på Samhall arbetade Monica på Apoteket AB. Där var hon med om hela avregleringen av apoteksmarknaden, ett jättespännande förändringsarbete.

– Jag hade länge följt Samhall och var imponerad över den omställningsresa företaget hade gjort. Att nu få vara med och vidareutveckla bolaget är fantastiskt kul och intressant! Givande, lägger hon till, är också att mångåriga samarbeten med företag som Ikea, Volvo, Axfood och Coop utvecklas under resans gång.

Kritik får man tåla

Ibland får vi kritik och det får vi tåla. En del av kritiken baseras på en gammal bild av Samhall som inte stämmer. En annan del kan vara att vi med hjälp av offentliga medel är en stark konkurrent som levererar bra tjänster i många branscher. Tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Skoopi är Samhall del av en trio inom Fremia som arbetar för dem som har svårigheter på arbetsmarknaden. Samverkan är en viktig del.

Vi har olika uppdrag men det är en tillgång att vi regelbundet träffas. På det stora hela har vi samma mål: att skapa möjligheter till arbeten för dem som har svårare att komma ut i arbete.

Hämta årsredovisningen