Höga betyg i KFOs medlemsundersökning 2017

KFO har väldigt nöjda och lojala medlemmar – och de blir allt nöjdare. Det visar en medlemsundersökning som gjordes i slutet av 2017.

Nöjdheten mäts i ett index som jämförs med andra organisationer i Sverige. Nöjd-medlems-indexet har sedan förra mätningen ökat från 78 till 80 på en skala till 100. Därmed hamnar KFO i topp jämfört med liknande medlemsorganisationer.

- Det är ju fantastiskt roligt och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Kärnan i vår verksamhet är tecknande av kollektivavtal och arbetsrättslig rådgivning. Undersökningen visar att våra rådgivare är mycket kompetenta och ger ett gott bemötande, säger förbundsdirektör Petter Skogar.

33 procent av medlemmarna uppger att de har kunnat undvika en arbetsrättslig tvist genom en tidig kontakt med KFO. Av dem som har hamnat i en arbetsrättslig konflikt, svarade 98 procent att de fick den hjälp de behövde.

2017 var också ett tungt avtalsår, där KFO förhandlade om många kollektivavtal. Nöjdheten med information om avtalsförhandlingar och förändringar i avtalen har ökat markant sedan förra mätningen.

- Det var ett utvecklingsområde som vi prioriterade efter förra mätningen. Det är roligt att vår satsning på att utveckla informationen kring avtalsrörelsen har gett resultat, säger Petter Skogar.

Ett område som behöver utvecklas är KFOs varumärke. Medlemmarna tycker att organisationen är ganska anonym och att man tar för lite plats i den allmänna debatten.

- Medlemmarna gör samma analys som vi själva, konstaterar Petter Skogar. KFO har nyligen inlett ett arbete för att förtydliga sin position och identitet. Vi har antagit ett intressepolitiskt program för tillväxt och utveckling av vår sektor. Kan vi kombinera det med fortsatt utveckling av kollektivavtal och arbetsgivarservice tror vi att det leder till en ökad kännedom och ett starkare varumärke. Och förhoppningsvis ännu nöjdare medlemmar.

Uppdaterad
den 27 mars, 2018