Regeringens satsning på sociala företag

Tillväxtverket och Vinnova (Verket för innovationssystem) har fått i varsitt uppdrag av regeringen att genomföra satsningar för att stödja utvecklingen av socialt företagande.

Regeringen har tagit fram en samlad strategi för att Sverige ska ta tillvara den innovationskraft som finns hos den växande grupp sociala företag som har som mål att bidra till ett effektivt och mer hållbart samhälle. Avsikten med insatserna är att skapa bättre förutsättningar för sociala företag att utvecklas och vara med och lösa samhällsutmaningar.

Läs mer om uppdragen på regeringens webbplats, se länk under Relaterad information.