Regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen har antagit en ny arbetsmiljöstrategi som ska gälla under 2016 – 2020.

Regeringen har valt tre prioriterade områden:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.
  • Ett hållbart arbetsliv.
  • Psykosocial arbetsmiljö.

Flera uppdrag ges till Arbetsmiljöverket att hantera. Till exempel ges myndigheten i uppdrag att tillsyna den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen samt kartlägga arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster inklusive tjänster utförda av personliga assistenter. Arbetstid och arbetstiders förläggning kopplade till psykosocial arbetsmiljö ska ingå i verkets tillsyn och informationsinsatser.

Regeringen tillsätter även två utredningar. En om åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet och en nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö.

För att löpande följa arbetsmiljöstrategin över tid vill regeringen tillsätta ett dialogforum för trepartsarbete med Arbetsmiljöverket och med representanter för arbetsmarknadens parter. I förarbetet till arbetsmiljöstrategin har regeringen vid flera tillfällen haft dialog med arbetsmarknadens parter där delar av den nu presenterade arbetsmiljöstrategin har tagits upp.

Läs mer på regeringens webbplats. 

Uppdaterad
den 24 februari, 2016