Premieinbetalningar till deltidspensionen

I avtalsförhandlingarna 2013 infördes i vissa kollektivavtal bestämmelser om så kallad deltidspension.

Deltidspensionen skulle finansieras genom avsättningar av en deltidspensionspremie till Collectum alternativt Pensionsvalet. Premierna skulle enligt avtalen ha betalats in från och med den 1 april 2014.

Hur dessa premier ska administreras är ännu inte bestämt. Vi återkommer med information så snart det är klart. 

Avtalen som berörs är:

  • Industritjänstemannaavtalet (0110, 0160)
  • Livsmedelsavtalet (022)
  • Teknikavtalet (052)
  • Skogsavtalet (909)
  • Träindustriavtalet (045)
  • MAF-avtalet (005)
  • Allokemisk industri (029, 030)

Frågor

Om ni har några frågor besvaras dessa i första hand av: 
Per-Olov Westerlund 08- 702 54 38
Jan-Eric Rönngren 08 – 702 54 36
Magnus Lindström 08 – 702 54 35

Uppdaterad
den 18 november, 2015