Stark medlemstillväxt, ett historiskt avtal och toppbetyg av medlemmarna

Förmågan att följa med sin tid har alltid varit avgörande för KFO. Läs vad förbundsdirektör Petter Skogar tänker om det gångna året.

Förmågan att följa med sin tid har alltid varit avgörande för KFO. Det gäller både strukturförändringar i samhället och nya behov hos medlemmarna. Under 2017 har det gett särskilt stor utdelning. 

Idag arbetar 15 000 fler personer i KFO-företagen än för fem år sedan, det innebär att antalet anställda ökat med 15 procent! Störst medlemstillväxt har vi haft inom personlig assistans, en direkt följd av att vi startade den egna branschorganisationen, KFO personlig assistans.

Vi ser även ett ökat intresse för KFO från hela välfärdssektorn. Här har vårt intressepolitiska program för tillväxt och utveckling som vi lanserade hösten 2017 varit avgörande. Som stark och oberoende part kan vi vara en samlande kraft för hela sektorn. Det ger oss större möjligheter att påverka politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vi vill hjälpa våra medlemmar att växa och utvecklas, både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan.

Under året som gått har vi också arbetat intensivt med att förhandla nya kollektivavtal om pension och försäkring. En oerhört viktig fråga för både våra verksamheter och deras anställda.

Det handlar om ett långsiktigt ekonomiskt åtagande som ska trygga våra medarbetares framtida tjänstepensioner. 

KFO-medlemmarnas årliga avsättning till kollektivavtalade pensioner och försäkringar är ca 5,5 miljarder och det sammanlagda värdet på förvaltat kapital uppgår till 70-80 miljarder. Våra nya avtal kommer att sänka medlemmarnas kostnader och förenkla administrationen. Det har även gett oss möjligheten att förbättra förmånerna för de anställda.

2017 bildade KFO branschorganisationen KFO Personlig Assistans för medlemmar inom personlig assistans. Den nya branschorganisation arbetar med assistansanordnares förutsättningar och för att bevara assistansreformen.

Förutom det absoluta kravet på ett förutsägbart ersättnings- och utbetalningssystem och en tillräcklig ersättningsnivå är det villkoren för människor med behov av personlig assistans som ligger i fokus för medlemmarna.

Svensk Kooperation initierades som ett projekt av Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med några av landets största kooperativa företag. Sedan maj 2017 är Svensk Kooperation en egen ekonomisk förening som grundats och finansieras av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, LRF och HSB Riksförbund. Det är ett historiskt samarbete. För första gången har Sveriges kooperativa företag samlats i en gemensam intresseorganisation. Syftet är att lyfta den kooperativa affärsmodellen, öka kunskapen hos politiker och beslutsfattare och internt vara en plattform för kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen.

KFO bryter ny mark

2017 var också året då vi lyckades med något som många trodde var omöjligt. Med det historiska Juristavtalet bryter KFO ny mark ännu en gång. Juristbranschen har alltid varit en vit fläck på avtalskartan och det finns fler, många fler. Jag är övertygad om att företag i andra, liknande branscher snart knackar på vår dörr för att få till ett anpassat kollektivavtal. Det som särskiljer KFO, liksom våra medlemmar, är engagemang, långsik - tighet och hållbarhet – oavsett associationsform. Till exempel inom den nya delningsekonomin finns en stor kreativitet och enorma resurser men regel - verket hänger inte med. KFO:s roll är att hitta nya, anpassade former för hur man hanterar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare så att de anställda får en grundtrygghet och företagen branschanpassade villkor. En annan typ av medlemmar som behöver vårt engagemang är privatägda företag som skiftas över till de anställda för att klara generationsväxlingen. Det gäller även partnerägda företag där drivkrafterna hos de anställda är desamma: att säkra företagets framtid och utveckla verksamheten genom delaktighet och korta beslutsvägar.

Toppbetyg av medlemmarna

Våra medlemmar upplever en stark tillhörighet med KFO som man anser står för kunskap, trygghet och stöd, enligt den senaste medlemsundersök - ningen, Nöjd medlemsindex, NMI som genomfördes 2017. Den tilliten har vi förtjänat, inte minst genom 75 års arbetsfred, vilket är rekord på svensk arbetsmarknad. Sedan den förra undersökningen som gjordes 2014 har KFO gått från högt rankad (index =78) till topprankad (index=80 poäng). Det är ett kvitto på att efterfrågade satsningar, som differentierad arbetsgivarservice och kvalité i avtalsförhandlingar, har gett resultat. Ett stort tack till våra medlemmar för det förtroende ni visar oss. Och ett stort tack till KFO:s alla rådgivare, experter och administrativ personal för den medlemsnytta ni levererar. Det lovar gott inför framtiden. Om vi är fortsätt lyhörda och inte slår av på utvecklingstakten kan vi bidra till fortsatt tillväxt och utveckling för våra medlemmar.

Petter Skogar, förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO

Läs KFOs årsredovisning för 2017

Uppdaterad
den 1 juni, 2018