Pensionsavtalen med PTK fortsätter att gälla

Pensions- och omställningsavtalen tecknade med PTK fortsätter att gälla efter årsskiftet.

KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har kommit överens om att kollektivavtal om pension och försäkring ska fortsätta att gälla så länge parterna förhandlar.

KFO ser att förhandlingarna förs i en konstruktiv anda men att det behövs mer tid innan en lösning kan förhandlas fram. Medan förhandlingarna pågår är det viktigt att KFOs medlemmar kan ge tydliga besked till sina anställda att deras tjänstepension och försäkringsskydd fortsätter att gälla precis som tidigare även efter årsskiftet.

Läs mer om förhandlingarna.

Vi återkommer löpande med information om de pågående förhandlingarna. 

Uppdaterad
den 13 december, 2017