Osund konkurrens i arbetslivet

Företag och organisationer ska inte kunna konkurreras ut av andra aktörer som bryter mot lagar och regler.

Arbetsmiljöverkets definition av osund konkurrens är när organisationer tänjer på regelverket för att skaffa sig orättvisa fördelar gentemot sina konkurrenter. Det kan handla om att de systematiskt bryter mot reglerna eller ibland ser sig tvungna att bryta mot reglerna, exempelvis för att vinna upphandlingar eller uppdrag.

Arbetsmiljöverket ska under 2015–2018 ta ett krafttag mot den osunda konkurrensen och förstärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna.

Se fler filmer om osund konkurrens på Arbetsmiljöverkets youtubekanal. 

Uppdaterad
den 13 december, 2017