Nytt dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har beslutat att inrätta ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor för att upprätta och fördjupa trepartsarbetet.

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera redan pågående, planerade och framtida åtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Dialogforumet ska bidra till att identifiera framtida utmaningar inom arbetsmiljöområdet och att fördjupa informationsutbytet mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Dialogforumet är också ett sätt för regeringen att följa upp den nya arbetsmiljöstrategin.