Nya pensions- och försäkringslösningar

KFO har påbörjat förhandlingar om en ny pensions- och försäkringslösning som ska fungera lika bra för den lilla föreningen som den större affärsdrivande verksamheten.


Jesper Neuhaus och Hanna Becker 
Fotograf: Kristofer Samuelsson

Målsättningen är att de nya avtalen ska träda i kraft 2018 och ska vara konkurrenskraftiga och beständiga så att de anställdas pensioner kan tryggas på lång sikt. 

- Det vi gör nu får ju konsekvenser för individen om 40-50 år. Det är långa tidsperspektiv, säger Hanna Becker, ansvarig förhandlare vid KFO.

Den nuvarande uppdelningen av de anställda innebär administrativt merarbete och på sikt kommer nuvarande avtal att ge högre kostnader jämfört med andra pensions- och försäkringsavtal.

Ett enat försäkringskollektiv är billigare att administrera och innebär generellt en bättre riskutjämning eftersom det är mer diversifierat sett till ålder, kön och arbetsuppgifter. Vidare innebär ett större kollektiv lägre avgifter och bättre förutsättningar för en god kapitalavkastning. Avtalen ska anpassas utifrån medlemmarnas behov, utan att vara beroende av andra parter på arbetsmarknadens pension- och försäkringslösningar. 

- Under 2016 påbörjade vi arbetet med en ny lösning som gynnar alla branscher och yrkeskategorier. Särskilt viktigt är att medlemmar som betalar för en försäkring även kan använda den vid behov, något som inte är möjligt för exempelvis personliga assistenter som inte alls kan utnyttja omställningsförmånen, säger Hanna Becker.

- Vi lever i en tid när alla måste se över sina kostnader för administration. Därför bygger vi nu ett system som förenklar hanteringen av de anställdas pensions- och försäkringsförmåner. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Hanna Becker.

Målet är att den lilla föreningen utan fast personal i styrelsen ska kunna hantera systemet. Det som är bra för den föräldrakooperativa förskolan är bra även för en större affärsdrivande verksamhet.

- En modern försäkringslösning ska fungera lika bra för en personlig assistent som för en tjänsteman inom Handeln. Så såg riktlinjerna ut som drogs upp 2016 och det fortsätter vi arbeta efter, tillägger Jesper Neuhaus, pensions- och försäkringsexpert vid KFO.

För de flesta av KFOs medlemmar är pension och försäkring en stor kostnad som faktureras i slutet av året.

- Det är komplexa system och misstag kan leda till olyckliga konsekvenser för de anställda och betydande merkostnader för arbetsgivaren, tillägger Jesper. 

Uppdaterad
den 24 oktober, 2017