Nya anställningsregler i butiks- och stormarknadsavtalen

KFO och Handelsanställdas förbund kom i årets avtalsförhandlingar överens om ändringar i kollektivavtalen gällande anställningsformer.

Parterna var överens om att dessa anställningsformer ska börja tillämpas från den 1 augusti 2016:

  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet
  • Säsongsanställning
  • Personer som fyllt 67 år

Därutöver finns det möjlighet att lokalt komma överens om ytterligare anställningsformer t ex projektanställning.

I stormarknadsavtalet finns fortfarande möjlighet till studerandeanställning.

Anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) får numer inte + användas för kortare anställningar än 14 dagar.

Anställningsformen tillfällig ökning av arbetskraftsbehov får användas i perioder som var för sig inte överstiger mer än 14 kalenderdagar.

Observera att de tidigare gränserna för hur lång tid tidsbegränsade anställningar totalt får användas fortfarande gäller. Den totala anställningstiden för tidsbegränsad anställning är två år inom en femårsperiod.

En allmän visstidsanställning får tillämpas under högst 12 månader. Parterna är överens om att den nya regeln i LAS, som annars skulle träda i kraft den 1 maj 2016, om beräkning av anställningstid vid konvertering av tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställning inte är tillämplig på avtalsområdet.

Möjligheten att använda det förenklade anställningsbeviset för kortare anställningar (max två veckor per tillfälle), så kallad ”bilageanställning”, finns kvar men blanketten har med anledning av ovanstående ändrats. Du hittar blanketten under rubriken "Avtal & mallar". Se även länk nedan.

Möjligheten att provanställa begränsas till 6 månader.

Det har också införts en möjlighet för arbetsgivare att utan saklig grund avbryta alla tidsbegränsade anställningar under anställningens första tre månader. Arbetsgivaren ska i dessa fall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg.

Ovanstående gäller från den 1 augusti 2016. För ingångna avtal före detta datum gäller tidigare bestämmelser.