Ny version av "Säker i butik"

Den nya webbutbildningen kommer att rusta dig för att kunna förebygga och hantera olika typer av hotfulla situationer som skulle kunna hända på arbetsplatsen.

I slutet av förra året uppdaterades versionen av webbutbildningen ”Säker i butik”. Syftet med utbildningen är att chefer och medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats, vara förberedda vid våld eller hot och känna till hur arbetsplatsen kan göras säker. Webbutbildningen är mycket populär och har hittills cirka 150 000 deltagare.

Den nya versionen är bredare än tidigare, som släpptes 2003 och är anpassad att fungera i både mobiltelefon, dator och surfplatta. Utbildningen går igenom olika situationer som kan uppstå och utvecklas snett om de inte hanteras på rätt sätt. Den som utför utbildningen kommer vara rustad för att förebygga och hantera olika typer av hotfulla situationer som kan ske på arbetsplatsen.

Länk till webbutbildningen

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK), vars verksamhet numera ingår i Handelsrådet,  och Prevent.