Ny utredning lyfter idéburna aktörer i välfärden

Den 7 juni presenterade civilminister Ardalan Shekarabi kommittédirektiv till en ny utredning, ”En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden”.

Tillsammans med några av våra samarbetspartner inom idéburen välfärd bjöds vi in till en exklusiv informationsträff.

Utredningen ska bland annat

  • föreslå en rättssäker definition av idéburna aktörer
  • kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES
  • förslå riktlinjer för hur samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga kan utvecklas, däribland inte minst IOP (idéburet offentligt partnerskap).

Från vänster: Ardalan Shekarabi, civilminister, Karin Svedberg, chef intressepolitik KFO, Victoria Engman Broadley, Famna, Elin Holmgren, Unizon, Håkan Wiclander, Idéburna Skolors Riksförbund

Uppdaterad
den 17 december, 2019