Ny branschorganisation för certifierade arbetsintegrerande sociala företag

Fem företag har gått samman för att bilda Svenska branschföreningen för arbetsintegrerande sociala företag, CERTAFS.

Initiativtagare till CERTAFS är Vägen ut! kooperativen, Kooptjänst, Basta, Macken och Nykraft.

Behovet av en certifiering är stort. Det är också intresset från branschen.

– En certifiering kommer att underlätta vårt samarbete med Arbetsförmedlingen, kommuner och samordningsförbund, säger Lelle Carlsson, styrelseordförande i Kooptjänst och en av initiativtagarna till CERTASF

Att branschen själv ligger bakom processen kring certifiering och kvalitetssäkring ser initiativtagarna som en förutsättning.

– Det är genom samverkan inom branschen och mellan de medverkande företagen som vi kan nå framgång. Vi måste äga processen med certifieringar. Initialt bygger arbetet på ideella insatser och förtroendeuppdrag, fortsätter Lelle Karlsson.

Arbetsgivarföreningen KFO och Coompanion har insynsplatser i styrelsen. För mer information se länk nedan.