Nominera till branschkommittén Fremia Personlig Assistans

Fremia Personlig Assistans bedriver intressepolitiskt arbete i övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen.

Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande. Ni kan följa Fremias intressepolitiska arbete i nyhetsbrev, på hemsidan och på Facebook. Du ombeds nu lämna förslag på kandidater till branschkommitténs ordinarie ledamöter och suppleanter. 

Tidplan

5 februari 2021 Sista dag för nomineringar
23 februari 2021 Nya ledamöter i branschkommittén utses av Fremias styrelse
   

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med verksamhetsansvar (VD eller motsvarande) och god kunskap på området. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år och förväntas närvara vid årsförlagda möten (4-5 gånger om året) samt vid branschdagarna (1 gång om året).

Valberedningen består av Björn Jidéus (avtalsansvarig personlig assistans på Fremia) och Karin Boskovic (verksamhetsansvarig på Konsensus Personlig Assistans).

Valberedningen kommer i beredningsarbetet att ta hänsyn till följande:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Skicka dina förslag senast den 5 februari till: nomineringpa@fremia.se. Vid frågor kontakta Björn Jidéus08-702 54 14

Nuvarande ledamöter i branschkommittén

Ordinarie ledamöter

NamnVald tom
Cecilia Blanck, ordförande, Brukarkooperativet JAG mars 2022
Katarina Bergwall, vice ordförande, STIL  mars 2022
Jonas Urkedal, Tindra Personlig Assistans mars 2022
Mira Jonsson, A-assistans mars 2022
Rickard Friberg, Ramp Personlig Assistans mars 2021
Anders Persson, Sydassistans mars 2021
Cia Lyrot, Blå Assistans mars 2021
Hanna Kauppi, NÄRA mars 2021
Susanna Skoglund, Kooperativet Hand i Hand  mars 2021

Suppleanter

NamnVald tom
Stefan Sundqvist, egen arbetsgivare mars 2022
Gunilla Malmsten, Furuboda Assistans mars 2022
Roy Sundvall, Förenade Care mars 2022
Kristina Wetterstrand, FMF Assistans mars 2022
Folke Regen, Assistans i Balans mars 2021

Valberedning

Björn Jidéus   Karin Boskovic