Nominera till branschkommittén KFO Personlig Assistans

KFO Personlig Assistans bedriver intressepolitiskt arbete i övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen.

Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande. Ni kan följa KFO:s intressepolitiska arbete i nyhetsbrev, på hemsidan och på Facebook. Du ombeds nu lämna förslag på kandidater till branschkommitténs ordinarie ledamöter och suppleanter. 

Tidplan

1 december 2019  Öppet för nomineringar
19 februari 2020 Nya ledamöter i branschkommittén utses av KFO:s styrelse
19-20 mars 2020 Branschkommittén presenteras på KFO-dagarna i Stockholm

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med verksamhetsansvar (VD eller motsvarande) och god kunskap på området. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år och förväntas närvara vid årsförlagda möten (4-5 gånger om året) samt vid KFO-dagarna (1 gång om året).

Valberedningen består av: Björn Jidéus (avtalsansvarig personlig assistans på KFO), Suzanne Elmqvist (assistansanvändare med ett brett kontaktnät inom området) och Karin Boskovic (verksamhetsansvarig på Konsensus Personlig Assistans).

Valberedningen kommer i beredningsarbetet att ta hänsyn till följande:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Skicka dina förslag senast den 1 december till: nomineringpa@kfo.se. Vid frågor kontakta Björn Jideus08-702 54 14

Nuvarande ledamöter i branschkommittén

Ordinarie ledamöter

NamnVald tom
Cecilia Blanck, ordförande. Brukarkooperativet JAG mars 2020
Katarina Bergwall, vice ordförande STIL  mars 2020
Jonas Urkedal, Tindra Personlig Assistans mars 2020
Mira Jonsson, A- assistans mars 2020
Suzanne Furborg, Handens Assistans mars 2020
Anders Persson, Sydassistans mars 2021
Cia Lyroth, Blå Assistans mars 2021
Karin Sääf Göransson, BAMBI  mars 2021
Susanna Skoglund, Kooperativet Hand i Hand  mars 2021

Suppleanter

NamnVald tom
Marcus Jardler, Rullarnas Personliga Assistans mars 2020
Maria Ribbstedt, Skaraborgs Assistans mars 2020
Folke Regen, Assistans i Balans mars 2021
Hanna Kauppi, A-assistans mars 2021
Rickard Friberg, Ramp Personlig Assistans
mars 2021

Valberedning

Björn Jidéus Suzanne Elmqvist Karin Boskovic