Motverka diskriminering av HBT-personer

Den 1 januari 2017 stärktes skyddet för HBTQ-personer. Men vad innebär ändringarna egentligen?

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Seminarium

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under hösten anordnat seminariet Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbtq-personer. Under dagen var föreläsare inbjudna för att diskutera framgångar, förslag på förbättringar och diskrimineringsfall som lett till förändring. Nu kan seminariet ses i efterhand.

Se fler klipp från seminariet på DO:s webbplats, se länk under Relaterad information.