Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras

Konkurrens på lika villkor. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att modernisera lagen om ekonomiska föreningar. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2016.

Riksdagen har fattat beslut om en genomgripande lagändring som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att utvecklas och växa. En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige.
– Detta innebär avsevärt bättre villkor och affärsmöjligheter för alla kooperativa företag och gör det lättare att växa och anställa. Det gäller både traditionell kooperation, som lantbruks- och konsumentkooperationen, och nya mindre aktörer som ofta finns i välfärdssektorn, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige och finns i de flesta branscher. Enbart de 18 största företagen omsätter över 250 miljarder kronor och har 60 000 anställda.
Lagändringen innebär förbättringar och förenklingar som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att växa och anställa. Lagen ska också ändras så att den bättre stämmer överens med reglerna i aktiebolagslagen.

Med den nya lagen kommer kapitalförsörjningen underlättas genom att insatser från andra än aktiva medlemmar tillåts. Det blir också enklare att ändra stadgarna i ekonomiska föreningar genom att det nuvarande så kallade ”tvåstämmokravet” tas bort. Reglerna om föreningarnas organisation och beslutsfattande blir också mer flexibla. Dessutom förstärks kapitalskyddet genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där regeringen ska återkomma med ett lagförslag som rör arbetskooperativa föreningar. Till skillnad från regeringen anser riksdagen att en medlemsinsats ska kunna betalas tillbaka med ett högre belopp än andelens nominella värde.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2016. Det här är den största reformen på föreningsrättens område sedan 1987 då lagen om ekonomiska föreningar infördes.
– Vi har drivit denna förändringsfråga under lång tid och välkomnar lagändringen. Att riksdagen beslutar om en så pass genomgripande lagändring har ett stort symbolvärde. Det signalerar att regering och riksdag anser att de kooperativa företagen spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, säger Petter Skogar.