Medlemsundersökning 2017

Arbetsgivarföreningen KFO genomför en undersökning för att ta reda på vad medlemmarna tycker om KFO.

Vi hoppas att du vill bidra med dina synpunkter på vad som fungerar bra idag och vad som kan förbättras. Syftet med undersökningen är att göra en ordentlig nulägesanalys så att vi kan utveckla KFOs verksamhet på ett bra sätt.

Undersökningen skickas via e-post till samtliga medlemmar, till den adress som finns registrerad på verksamheten. Undersökningen genomförs i samarbete med Ramböll Management

Har du några frågor om enkäten?

Kontakta Elin Nygård på Ramböll via e-post: elin.nygard@ramboll.com, eller telefon: 072-143 09 63.

Uppdaterad
den 23 november, 2017