Lönerevision 1 september

Fredag den 1 september är lönerevisionsdatum för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Lönerevision för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund var den 1 september 2017. Senast den 30 september 2017 ska lönesamtalen vara genomförda. 

Så går det till

Lönerevisionen sker genom att arbetsgivaren ger de enskilda individerna förslag på ny lön. Arbetsgivaren behöver inte förhandla med den lokala fackliga organisationen om nivån att fördela eller om fördelningen. Detta är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att rapportera in till Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund om hur mycket lönerna har höjts med.

Individuell lönesättning

Lönesättning och lönerevisionen är individuell. Den baseras bland annat på arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell mål- och resultatuppfyllelse, verksamhetens krav och ekonomi samt marknad.

Det finns ingen framförhandlad procentsats eller krontal som grund för löneökningen. Den generella löneökningen för svensk arbetsmarknad är cirka 2,2 procent.

Bristen på förskollärare och lärare kan naturligtvis påverka lönerna för denna arbetsgrupp.

Kommunals medlemmar

Lönerevisionsdatum för Kommunals medlemmar är den 1 november 2017. Avtalet med Kommunal är inte klart. Så snart avtalet är färdigt går vi ut med ytterligare information.  

Mer information

I löneavtalet som återfinns som bilaga längst bak i kollektivavtalet hittar du relevant information kring lönerevisionen. 

Logga in och läs mer om lönerevision på våra rådgivningssidor, se länk under Relaterad information.

Om frågor uppstår är ni välkomna att höra av er.

Uppdaterad
den 13 september, 2017