Ledighet i samband med nationaldagen

Information om ledighet i samband med nationaldagen för medlemmar inom personlig assistans.

När annandag pingst togs bort som helgdag fick arbetstagare som arbetar måndag – fredag en förlängning av arbetstiden. För alla arbetstagare innebar förändringen också att en dag med så kallad storhelgs-ob togs bort. I stället blev nationaldagen helgdag med så kallat vanligt helg-ob.

För att kompensera arbetstidsförlängningen för arbetstagare som regelmässigt arbetar måndag - fredag fick arbetstagare som fullgjort arbetstid under annandag pingst en ledig dag någon annan dag under året, se kollektivavtalet 4 § mom 1 under ”Anmärkning”.

Bestämmelsen om kompensation motsvarande ledig dag gäller alltså enbart för dessa arbetstagare, inte arbetstagare som normalt arbetar alla veckans dagar. För att kompensera skillnaden mellan en dag med storhelgs-ob och en dag med vanligt ob, ändrades klockslaget från när bl a storhelgs-ob ska börja gälla från kl 19.00 till klockan 18.00.

Genom nämnda förändringar uppnåddes materiellt sett oförändrade villkor för arbetstagarna. Eventuella frågor besvaras i första hand av din kontaktperson på KFO.

Uppdaterad
den 18 september, 2015