Sjukfall med psykisk diagnos ökar efter julen

Efter julhelgerna ökar antalet långvariga sjukfall till följd av psykisk ohälsa med över 50 procent, enligt statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

Under januari månad ökar antalet sjukfall med psykisk diagnoser med 56 procent i jämförelse med resten av året.

Enligt AFAs sammanställning följer ökningen ett mönster som varit återkommande de senaste tio åren. Sjukfallen minskar sedan under våren och sommaren, för att efter sommaren öka igen och nå nästan samma topp som efter julen. Lärare som är den mest drabbade gruppen står för cirka 20 procent av alla sjukfall efter jul- och sommarloven. 

Psykiska diagnoser är numera är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning (över 90 dagar). Sedan 90-talet har andelen psykiska diagnoser ökat från 13 procent av alla sjukfall till 34 procent idag. 

Läs hela rapporten från AFA Försäkring på deras webbplats, se länk under Relaterad information.

Relaterad information

Uppdaterad
den 23 januari, 2017