Låg justering av schablonbeloppet

Ersättningen för personlig assistans justeras till 288 kronor per timme. Det är för lågt och inte alls i paritet med de verkliga kostnaderna för personlig assistans.

Ersättningen för personlig assistans justeras för 2016 från 284 kronor till 288 kronor per timme. Samtidigt ändras föreskrifterna för schablonbeloppet så att ersättningen räknas upp med 1,4 procent per år. Det betyder att Försäkringskassans uppgift att lämna förslag till schablonbelopp upphör.

- Att justeringen återigen skulle vara låg var förväntat. Samtidigt är det upprörande att politikerna väljer att inte ta någon hänsyn alls till de konsekvenser som arbetsgivar-, bransch- och brukarorganisationer har beskrivit, säger Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.
- Liksom tidigare hävdar man att schablonbeloppet är för högt beräknat i förhållande till arbetskostnader för personliga assistenter och övriga omkostnader för assistansen. Slutsatsen dras utan någon förankring i faktiska omständigheter. Bland annat förbiser man att lönekostnaden för personliga assistenter inte bara styrs av en genomsnittlig timlön, utan också av icke-debiterbara lönekostnader som exempelvis utbildningslön till personliga assistenter.

Ordningen och återhållsamheten i schablonjusteringen ska enligt budgetpropositionen gälla för hela mandatperioden.
- Vi kan vänta oss en mycket stark reaktion på det här från alla håll. KFOs medlemmar försöker redan, sedan ett par år tillbaka, att trolla med knäna. När huvuddelen av ersättningen rakt av går till lönekostnader för personliga assistenter, återstår bara att skära i det kvalitetshöjande arbetet kring utbildning och arbetsledning. För små kooperativ och företag kan den närmaste tiden komma att handla om en process mot avveckling eller försäljning. Den låga justeringen är en riktig törn för assistansreformen, för valfrihet och mångfald, och för de assistansberättigade vars dagliga liv står i direkt beroendeförhållande till hur assistansen utformas, säger Hanna Kauppi.

Påverkar avtalsförhandlingarna

Snart påbörjas avtalsförhandlingarna inom personlig assistans.
- Det här kommer givetvis att påverka avtalsförhandlingarna. KFO kommer att hålla fanan högt för sina medlemmar. Problemet är att det inte finns så mycket att förhandla med. Den låga ersättningsnivån gör det så gott som omöjligt för arbetsgivarsidan att följa riktmärket för kommande lönejusteringar. Det är trots allt politikernas ansvar att skapa förutsättningar för att efterleva assistanslagstiftningen och möjliggöra assistans med kvalitet för de assistansberättigade, säger Hanna Kauppi.