Kunniga kunder ställer nya krav på handeln

Dagens kunniga kunder har förväntningar på sortiment, service och kompetens. Men de förväntar sig även information om varors ursprung och miljöpåverkan, enligt en ny rapport från Handelsrådet.

Allt fler konsumenter visar intresse för hållbarhet och miljöfrågor, samtidigt är shopping en av dagens populäraste fritidssysslor. Handelsrådets forskningsprogram Kunniga kunder har undersökt kundernas krav på information, insyn och kvalitét.

Slutsatser 

Transparenta försörjningskedjor

En av slutsatserna i rapporten är att kunderna ställer krav på transparens både i försörjningskedjan, försäljningen och i varans slutskede när den ska bli avfall eller återanvändas. Detta ställer i sin tur krav på organisationer som ansvarar för försörjningskedjan fram till butiken och slutkonsumenten när det gäller hur de ska planera, organisera och bemanna organisationen med rätt kompetens för att klara av konsumenters krav på utbud, varutillgång och transparenta försörjningskedjor.

Mobilen i fickan

Ytterligare en slutsats är den ökade digitaliseringen som innebär att konsumenter enkelt kan shoppa när och var de vill. Med en mobiltelefon i fickan har konsumenter alltid ”butiken i fickan” som de kan använda för att låta sig bli inspirerade, lära sig nytt eller mer om produkter och tjänster, köpa, beställa och betala med.

Kunden blir experten

Det har uppstått en situation med informations-asymmetri, kunden vet mer än exempelvis butikspersonal. Denna slutsats kommer att bli en utmaning för handeln att hantera. Troligtvis innebär detta att vi kommer se fler satsningar på utbildning och träning av personal inom handeln.

Uppdaterad
den 20 juli, 2020