Kooperativa företag bäst i klassen på jämställdhet

Mer än var tredje person är kvinna i ledningsgrupperna för de 100 största kooperativa företagen, jämfört med var femte person i börsnoterade företag.

Hela 35 procent är kvinnor i ledningsgrupperna för de 100 största kooperativa företagen, ekonomiska föreningarna och ömsesidiga företagen. Det visar en ny undersökning som KFO gjort. Det är betydligt bättre könsbalans än i börsbolagen, där motsvarande siffra är 18 procent, eller knappt var femte person, enligt Andra AP-fondens kvinnoindex. Även när det gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser ligger kooperativa företag i täten med 32 procent, jämfört med 25 procent kvinnor i de börsnoterade företagen. Statistiken baseras på 2014 års siffror.

- Den relativt höga andelen kvinnor i styrelser och på ledande positioner visar att kooperationen är på rätt spår. En viktig lärdom är att jämställdhet handlar mindre om vad man säger än vad man gör. De här företagen har under lång tid arbetat målmedvetet med att rekrytera fler kvinnor till ledande positioner, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på KFO.

Jämställda arbetsplatser skapar nöjdare medarbetare och ett jämställt företagsklimat är grunden för ett sunt näringsliv. Könsbalans i ledning och styrelse är ett viktigt verktyg för att maximera kundnyttan och göra affärerna mer lönsamma. De kooperativa företag, ekonomiska föreningar och ömsesidiga bolag som ingår i KFOs undersökning arbetar aktivt för att kvinnorna ska ta större plats i ledningar och styrelser.

Många företag har tagit fram tydliga strategier för att attrahera kvinnor med rätt profil och potential och lotsa dem fram till toppen. För att behålla kvinnliga ledare med rätt kompetens, måste man skapa attraktiva arbetsplatser. Förutom att jämna ut löneskillnader och ge kvinnor karriärmöjligheter, handlar det om att föräldrar ska kunna kombinera jobb och familjeliv på ett bra sätt.

Trots att andelen kvinnor i ledande positioner är betydligt högre än hos börsbolagen, är det fortfarande en bit kvar till målet med en verkligt jämställd ledning och styrelse.

- För att få kvinnor i ledande positioner i både styrelserum och ledningsgrupper, måste företagen arbeta med frågorna i alla led. När kvinnor har bra förutsättningar att bli mellanchefer får man automatiskt en bra rekryteringsbas till högre tjänster och styrelserum. Det här har de kooperativa företagen varit bra på, säger Petter Skogar.

Uppdaterad
den 29 oktober, 2018