Kompetensutveckling på arbetstid

Personliga assistenter, barnskötare och anställda inom hushållsnära tjänster får möjlighet att utbilda sig på arbetstid i ett projekt som drivs av KFO och Kommunal.

Syftet med projektet är kompetensutveckling och trygghetsskapande åtgärder för personliga assistenter, barnskötare och personer inom hushållsnära tjänster. KFO och Kommunal har gemensamt diskuterat vilka behov som finns i de tre branscherna, och satsningen finansieras av KFO/LO-fonden.

För närvarande drivs några pilotprojekt, i syfte att hitta rätt utbildningsanordnare. Pilotprojekten kommer att utvärderas, för att förhoppningsvis kunna erbjuda konceptet i större skala.
- Det är ett spännande projekt där personliga assistenter får möjlighet till kompetensutveckling inom både lagstiftning och bemötande. Det är till nytta både för arbetsgivaren, den enskilda individen och för assistansanvändaren, säger Björn Jidéus, avtalsansvarig inom personlig assistans på KFO.

Kooperativet Olja i Jönköping, en anordnare inom personlig assistans, är med i ett av pilotprojekten. För dem hålls kurserna inom tre områden: fördjupade kunskaper inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), barns utveckling och omvårdnad med medicinteknisk utrustning.

Läs gärna en intervju med Kooperativet Oljas vd Ulrika Karlborg och personliga assistenten Anna Seitl i Kommunalarbetaren.