Kollektivavtal för bilvårdsanläggningar

Det nya avtalet finns nu på KFOs webbplats

Som vi tidigare informerat om träffade KFO i maj månad ett nytt kollektivavtal för bilvårdsföretag (OKQ8 med flera) med Transportarbetareförbundet.

Avtalsperioden är 13 månader och gäller från och med den 1 april 2016 till den 30 april 2017. Nu är det nya kollektivavtalet (nr 090) publicerat under Avtal och mallar. Du hittar även kollektivavtalet med tillämpningar på länken nedan.

Relaterad information

Uppdaterad
den 30 oktober, 2018