KFO tecknar nytt omställningsavtal med PTK

KFO tecknar nytt omställningsavtal med PTK för att omfatta även tidsbegränsat anställda tjänstemän. Det nya omställningsavtalet börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Den svenska arbetsmarknaden får i allt högre utsträckning fler anställningsformer. En sån form är den tidsbegränsade anställningen. Problemet är att kollektivavtal och socialförsäkringssystem inte alltid hänger med i samma takt.

Därför har Arbetsgivarföreningen KFO och PTK tagit initiativ till en lösning för sina medlemmar. Nu kommer även tjänstemän som omfattas av löne- och villkorsavtal mellan KFO och fackförbund anslutna till PTK att få ett nytt omställningsavtal.

I likhet med det avtal som Arbetsgivarföreningen KFO tecknat med LO så omfattas alla anställda av en möjlighet till stöd och ersättning oavsett om personen är tillsvidareanställd eller visstidsanställd.

– Vi är glada över att både tjänstemän och arbetare anställda i medlemmarnas verksamheter nu kan räkna med stöd oavsett anställningsform. Att nya avtal tecknats med både PTK och LO innebär att både arbetsgivare och arbetstagare nu får ett bättre stöd när verksamheten behöver förändras, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på KFO.

Det nya omställningsavtalet ska ge stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda, tidsbegränsat anställda och anställda som blivit uppsagda på grund av ohälsa.

Dessutom kommer initiativet att leda till en sänkning av kostnaden för arbetsgivaren.

Det nya omställningsavtalet kommer att hanteras av Trygghetsrådet TRS som har till uppgift att hjälpa individer att växla över till en ny karriär. Avtalet börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

===

→ Presskontakt: Jan Edén, chef externa relationer, jan.eden@kfo.se

Uppdaterad
den 6 juli, 2018