KFO lanserar intressepolitiskt program

Nu satsar Arbetsgivarföreningen KFO på intressepolitik för att stärka och synliggöra idéburet företagande.

Den idéburna sektorn i näringslivet är i stort behov av en samlande aktör som verkar för tillväxt och utveckling.

KFO har traditionellt varit en renodlad arbetsgivarorganisation för kooperativa och idéburna företag samt civilsamhällets organisationer. Nu antar KFO ett intressepolitiskt program som har hela sektorns framtid högst på agendan.

− Genom att arbeta med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik vill vi stärka konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag och bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor. Som stark och oberoende part kan vi vara en samlande kraft, det ger oss större möjligheter att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare, säger Peter Skogar, förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO

KFO vill med det intressepolitiska programmet lyfta fram fördelarna med ett företagande som är hållbart och socialt ansvarstagande. Det gäller inte minst inom välfärdssektorn.

– Våra medlemsföretag gör stor nytta och är en viktig del av näringslivet men sektorn är fortfarande osynlig i samhällsdebatten. Ett prioriterat område är därför att öka kunskapen om idéburet företagande.

I en internationell jämförelse har Sverige en mycket liten andel idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd.

– Det finns stor potential för sektorn att växa och utvecklas. Det ska KFO arbeta för på ett målmedvetet, samlat och strukturerat sätt, säger Petter Skogar.

Läs mer om KFOs intressepolitiska program.

För ytterligare information kontakta:
Petter Skogar, förbundsdirektör KFO, 08-702 54 10
Jan Edén, chef externa relationer, 070-736 17 27

Uppdaterad
den 13 december, 2017