Rapport om kapital- och finansieringsbehov

Den 21 juni presenterades en ny rapport om kapital- och finansieringsbehov för nystart och expansion av idéburen välfärd.

Varför finns inte fler och större ideella organisationer i välfärden, såsom i övriga Europa? Kan det ha med de finansiella strukturerna att göra? Det är frågor som forskarna Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson vid SCORE (Stockholms universitet och Handelshögskolan) har borrat djupare i, bland annat genom en enkätundersökning till ideella organisationer.

De ideella organisationerna tror själva att det beror på alltför omfattande regler och krav, att strukturer och villkor är dåligt anpassade till ideella organisationer och att det är svårt att få folk att arbeta frivilligt.  

Forskarnas slutsatser är att det finns två huvudsakliga hinder för expansion. Dels är ideell sektor väldigt försiktiga, de belånar sig ogärna och tar ogärna ekonomiska risker. Dels passar omgivande strukturer ideella organisationer mindre väl. Det handlar bland annat om att spelreglerna missgynnar ideell sektor, framförallt vid expansion. Till exempel finns problem kring offentlig upphandling, eftersom man inom ideell sektor ofta värnar god kvalitet, samtidigt som upphandlingarna ofta fokuserar på lägsta pris. 

Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen finansierat rapporten, som presenterades på ett seminarium den 21 juni, då även representanter från Välfärdsutredningen deltog. 

- Det behövs en lagstiftning som tar hänsyn till den idéburna sektorns särart. Man måste vara medveten om att det är olika logiker som styr idéburna verksamheter, jämfört med rent kommersiella bolag. Det är inte vinstintresset som är huvudsyftet med idéburna verksamheter. Spelreglerna behöver anpassas för den här sektorn, säger Petter Skogar, förbundsdirektör för Arbetsgivarföreningen KFO.

Uppdaterad
den 22 juni, 2016