Inspiration och utmaningar på KFOs jubileumsstämma

Det var en synnerligen vital och spänstig 75 åring som den 31 maj arrangerade en mycket matnyttig och välbesökt stämma.

Tiderna förändras och det handlar om att förstå sin omvärld för att kunna fatta beslut som bidrar till en positiv utveckling. 

The times they are a-changin’ sjöng Bob Dylan redan 1964 i låten med samma namn. Det skiljer bara två år mellan Bob Dylan och KFO i ålder. Så det är två storheter som upplevt omvälvande samhällsförändringar under sin livstid. En annan sak som förenar är att båda är oerhört produktiva och ständigt utmanar och utvecklar med sin egen särart och talang.

Förändringarna sker allt snabbare och samtidigt kommer det förmodligen aldrig att gå så långsamt som det gör just nu.

Två hyperaktuella föreläsningar markerade tydligt värdet av djupare kunskap och en vidsynt blick på både den egna och omvärlden.

Sophie Nachemson Ekwall och Allan Larsson tittar i mobil

Bildtext: Föreläsarna Sophie Nachemson Ekwall och Allan Larsson. Bild: Eric Lindesvärd.

Allan Larsson: Hur vi kan förstå den tid vi nu lever i

Först ut i talarstolen var Allan Larsson, som inte enbart varit finansminister utan även riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen och personligt rådgivare till Jean-Claude Juncker. Han är verksam i Östersjöinitiativet, arbetar i Hammarby Sjöstad med hållbar stadsutveckling och med forskningsfrämjande verksamhet i Medicon Village i Lund. Allan Larsson höll en uppskattad föreläsning på temat ”Hur vi kan förstå den tid vi nu lever i.”
Läs hela rapporten.

Det var en djup odyssé som tog upp bland annat de nationalistiska och protektionistiska politiska krafter som nu är i rörelse över världen, men också en blick på de motkrafter som finns genom institutionellt samarbete över gränser och som manifesteras genom till exempel FNs globala mål i Agenda 2030.

Allan Larsson menar också att i en nationell politisk kontext är arbetsgivarorganisationers främsta uppgift att verka för arbetsfred och produktivitet. Här har KFO ett försprång tack vare huvudavtalet och numera också ett intressepolitiskt program som syftar till att bidra till tillväxt och utveckling.
Läs det intressepolitiska programmet.

Sophie Nachemson-Ekwall: När anställda äger

Det inspirerande programmet fortsatte därefter med Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor vid Stockholm School of Economics Center for Governance and Management Studies, som höll en föreläsning på temat ”När anställda äger”, om hur vi räddar marknadsekonomin, bejakar digitaliseringen och löser utanförskap. En uppföljning till rapporten ”Hållbar ägararkitektur för Sverige” som kom för något år sedan.
Läs rapporten  Hållbar ägararkitektur för Sverige 

Sophie-Nachemson-Ekwall utmanar invanda tankebanor med sitt spetsiga sätt att formulera  idéer om avsaknaden av mångfald och nytänkande inom det svenska näringslivet. Varför lyckas inte den idéburna sektorn, som innehåller såväl kooperativa som andra associationsformer, att övertyga politiken och den breda allmänheten om sina styrkor och fördelar i en modern marknadsekonomi? Varför har Sverige en av världens minsta kooperativ och idéburen sektor? Frankrike, Tyskland, Canada och till och med USA visar att Sverige sticker ut som en särling. Sophie-Nachemson-Ekwall efterlyser ett näringsliv som går från kortsiktig vinstmaximering till långsiktigt värdeskapande, där det finns en mångfald av ägarmodeller och där vi pratar om medskapande företag, där anställda är en önskvärd ägarkategori. Är vi redo för en ny lösning på dagens frågor och när ska aktörerna kliva fram, undrar Sophie Nachemson-Ekwall.

“Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is rapidly agin’
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’”
Bob Dylan, The Times They Are A-Changin’, 1964

75 år av arbetsfred och kollektivavtalsutveckling markerar startpunkten på KFOs framtidsinriktade arbete. 

Och the times they are a-changin’…