Introduktion för inhyrd personal

Varje vecka skadas fler än 20 bemanningsanställda på jobbet. Som arbetsgivare är det viktigt att se till att inhyrd personal får rätt introduktion och känner till alla risker kopplade till arbetsuppgifterna.

Enligt arbetsmiljöverket skadas tiotusentals personer varje år på jobbet. En person som har varit på ett jobb i en månad löper 4 - 6 gånger så stor risk att råka ut för en olycka som en person som varit anställd ett år. Men med rätt introduktion kan många risker förebyggas.

Bemanningsanställda är extra utsatta för olyckor då de ofta är nya på arbetsplatser. Även om man är erfaren och har jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare så är varje arbetsplats unik med egen arbetsmiljö, kultur och risker.

Kundföretaget som hyr in personal och bemanningsföretaget som hyr ut personal har ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö.

Vem gör vad?

På våra rådgivningssidor under Arbetsmiljö finns mer information om vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Ta gärna del av checklistan Vid akuta händelser som kan användas som stöd om en olycka inträffar.

Uppdaterad
den 13 december, 2017