Idéburet företagande ska stärkas genom samverkan

För andra året i rad träffades civilsamhällets och den idéburna välfärdens aktörer inom vård och social omsorg för att diskutera framtidsfrågor.


Foto: Ingemar Olsson.

Att stärka idéburet företagande genom samverkan var KFOs viktigaste budskap under Famnas stora medlemskonferens i Falköping 18-19 oktober. 

Idéburet företagande syns inte, hörs inte och växer inte – det var ett dystert budskap från flera av de forskare som föreläste under konferensen.

Hur kan KFO möta den utmaningen?

– Där har vi ett viktigt jobb att göra. Vi måste skapa en infrastruktur för gemensamma intressepolitiska frågor. Då kan vi få de muskler som behövs för att hjälpa våra medlemmar att växa och utvecklas. Om KFO, Arbetsgivaralliansen och IDEA samlar sina resurser har vi också mycket större möjligheter att stödja en branschorganisation som Famna, säger Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO.

Flera seminarier handlade om hur man blir en eftertraktad arbetsgivare. Varför är det en så viktig framtidsfråga?

– Att rekrytera och behålla rätt kompetens är en förutsättning för att kunna växa och utvecklas. Samtidigt ser vi hur konkurrensen om arbetskraften ökar. Både vår organisation och våra medlemmar måste bli vassare på att attrahera rätt personal och se till att de utvecklar sin kompetens och kan bidra optimalt till verksamheterna.

Många unga väljer ju att jobba med företag som har tydliga värderingar. Varför har idéburna företag och organisationer ändå problem med rekryteringen?

– Inom idéburet företagande finns enormt stora värden i många varumärken men det har vi inte lyckats ta vara på. Börsföretagen inom välfärdssektorn satsar stora resurser på att framstå som socialt ansvarsfulla och miljömedvetna, vilket ibland blir lite sökt. Det finns ingen anledning att ge bort dessa grundläggande värden.  Vi måste samla tillräcklig kraft för att kunna förmedla vilka vi är och vad vi står för.

Flera talare tog upp språket som en nyckel till tillväxt och utveckling. Vad innebär det för idéburet företagande och för KFO?

– Vår löst sammansatta familj saknar ett gemensamt språk och det gör oss onödigt otydliga och svaga i samhällsdebatten. Vi behöver stärka både teoribildning och forskning, liksom praktik och samverkan för att kunna ta större plats, inte minst i media.

Sverige har exceptionellt många idéburna organisationer som är väldigt små. Vad innebär det för den sektorn i förhållande till det privata näringslivet och offentlig verksamhet?

– Alla dessa organisationer är förstås en styrka men det gör också vår sektor får svårt att hävda gemensamma intressen. Därför behöver vi en samlande organisation som arbetar med institutionella förändringar som gagnar medlemmarnas intressen. Det betyder inte att alla måste bli mer lika – vi ska vara en stor och brokig familj som det inte går att fösa in i något partipolitiskt bås. 

Foto från vänster: Lena ​Dahlström, Sofia Sabel.

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare, Famna, initiativtagare Falköpingsmötet

– Jag är optimistisk när det gäller framtiden för den idéburna sektorn. Vi är sedda för första gången! Regeringens löfte om undantag från vinstregleringen är ett genombrott för vår opinionsbildning. Nu fortsätter vi lobba för bättre regelverk inom en rad andra områden.

Martin Ärnlöv

Direktor/VD, Bräcke diakoni.

– Iden med de här dagarna är att samla en bredare plattform kring vilka vi är och vad vi gör. Inom idéburen sektor finns det en enorm oförlöst potential att påverka vårt samhälle. Vi måste våga lite mer, riska lite mer, sticka ut hakan lite oftare.

Uppdaterad
den 31 oktober, 2017