Hur smartphones förändrar kunders shoppingvanor

Forskare vid Jönköping University och Göteborgs universitet har tittat närmare på hur kunderna i dagligvarubutiker använder mobiltelefoner som shoppingverktyg.

Studien visar att de appar och hemsidor med mera som används, ofta inte tillhör den butikskedja man handlar i. Den tydligaste konsumtionen av digitalt material producerat av kedjeföretagen är kopplat till rabatter och extrapriser.

Enligt studien är det vanligt att kunderna använder mobiltelefonen i samband med att de sätter ihop inköpslistan, men många uppger också att de lägger undan mobiltelefonen när de kommer in i butiken. Det är därför nödvändigt att hitta sätt att göra den digitala tekniken mer praktiskt användbar.

Informationen är hämtad från Handelsrådet. Läs mer om forskningsrapportens resultat på Handelsrådets webbplats.