Hur påverkar digitaliseringen handeln?

Digitalisering i handeln får betydelse för bland annat företagens affärsmodeller, hur konsumenter handlar, de anställdas vardag, handelns fysiska närvaro i stadsmiljön och branschens framtida kompetensbehov.

Detaljhandelsföretagen måste navigera i en allt mer snabbföränderlig värld
ofta i konkurrens med internationella aktörer. Företag och organisationer kan inte längre förlita sig på gamla regler utan måste ta hänsyn till både dataanalys, magkänsla och forskning. Enligt Urban Lindstedt, författare och föreläsare inom e-handel, har digitaliseringen lett till att matkbalansen allt mer förskjutits från företag och organisationer till den medvetna konsumenten.  

Köpprocessen förändras i grunden

Trots att majoriteten av alla köp inom handeln fortfarande sker i butik, så har digitaliseringen förändrat kundens köpresa i grunden. Nästan hälften av de svenska konsumenterna researchade på nätet innan de genomförde ett köp i butik, enligt E-barometen 2016. Inte ens när köpet är genomfört slutar köpprocessen i dagens uppkopplade samhälle. Hanna Wittrock skriver i rapporten Shopping och sociala relationer på Facebook att kunderna förutom att inspireras av varandra och jämföra priser, gärna delar recensioner av produkter och säljer och köper av varandra.  

E-handeln inom olika segment

användandet tippar över till digitala aktörers fördel tappar traditionella
aktörer snabbt i relevans. Digitaliseringens utveckling skiljer sig åt mellan olika segment. Musik, resor, böcker och filmer är några av de områden där e-handeln idag är dominerande. Försäljningen av allmänlitteratur på nätet närmade sig 50 procent under 2016 enligt en sammanställning av tidningen Svensk Bokhandel. Det kan jämföras med dagligvaror som under 2017 beräknas ha 2,4 procent av försäljningen online. 

Rapport om digitalisering i handeln

Informationen är hämtad från Handelsrådets nya publikation "Digitalisering i handeln", där intressanta resultat från tio forskningsprojekt om ämnet finns samlade. Läs rapporten i sin helhet på Handelsrådets webbplats, se länk under Relaterad information.