Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor?

Nu vill vi uppmana våra medlemmar att dela goda tips på hur ni arbetar med arbetsmiljöfrågor på er arbetsplats.

Vi på KFO vill höra hur ni arbetar med arbetsmiljö och vad ni tycker fungerar bra för ert arbetsmiljöarbete. Vi vill utöver detta uppmana alla våra medlemmar att med egna ord dela med sig av allt det goda arbetsmiljöarbete som bedrivs ut i verksamheterna.

De exempel vi får in kommer vi (anonyma om så önskas) främst ta med i olika sammanhang där vi som arbetsgivarorganisation har kontakt med beslutsfattare. Det kan handla om att använda exempel i remissyttranden till myndigheter och lagstiftare. Det kan även handla om möten med representanter för myndigheter och regering där vi deltar, till exempel Arbetsmarknadsdepartementets dialogforum om arbetsmiljöfrågor.

Vi har dagligen på olika sätt kontakt med våra medlemmar och vill dela era goda erfarenheter av arbetsmiljöarbetet.

Förslag på exempel

Några förslag på vad ni kan ge för exempel från er verksamhet är:

  • På vilka sätt tar ni tempen på hur medarbetarna mår och hur stämning är på arbetsplatsen?
  • Hur tar ni tillvara arbetstagares förbättringsförslag i arbetet?
  • Hur får du som chef koll på om en arbetstagare upplever sig ha för stor arbetsbelastning?
  • Har ni något särskilt knep för att upprätthålla en god arbetsmiljö (till exempel hur pratar ni om kränkningar och mobbning på arbetsplatsen)?
  • Hur gör du som chef för att undvika för stor arbetsbelastning för egen del och hur får du stöd från din organisation för att klara ditt uppdrag?

Kontakta oss

Har du något du vill dela med dig av? Skriv ett mejl till Kerstin Wrisemo, Ansvarig för arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på KFO, på e-post:  kerstin.wrisemo@kfo.se .