Högre kostförmån 2017

De schablonmässiga förmånsvärdena för en fri lunch eller middag höjs från ett värde av 88 kronor 2016 till 90 kronor nästa år.

Schablonvärde för inkomståret 2017

  • Helt fri kost (minst tre måltider): 225 kronor per dag.
  • Fri lunch eller middag: 90 kronor per dag.
  • Fri frukost: 45 kronor per dag. 

Höjd bostadsförmån för 2017

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Utlandstraktamente för 2017

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

 

Relaterad information