Nytt avtal för Handelns yrkespraktik

Nu finns ett nytt avtal för Handelns yrkespraktik. I det nya avtalet har målgruppen för yrkespraktik breddats.

I samband med årets avtalsförhandlingar kom KFO, tillsammans med Svensk Handel och Handelanställdas förbund överens om att man skulle teckna ett nytt avtal för Handelns yrkespraktik.

Handelns yrkespraktik är en möjlighet för unga vuxna som saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen att under ett års tid fördjupa sin utbildning med praktiskt lärande och samtidigt komma in på arbetsmarknaden. 

Nytt avtal har nu tecknats för yrkespraktiken. I det nya avtalet har målgruppen för yrkespraktik breddats på två punkter. Bland annat har ålderstaket höjts från 21 till 25 år. Man har även utökad vilka gymnasieinriktningar som ger behörighet till yrkespraktik utöver handels- och administrationsprogram. I dagsläget föreslås även tidigare studenter vid ekonomiprogrammets ekonomiinriktning vilka bedöms inneha de förkunskaper som krävs för yrkespraktiken.

Ändringar av yrkespraktikens utbildningsmaterial kommer ske under hösten 2016 för att också fler gymnasieinriktningar än ovan nämnda ska kunna få behörighet till Handelns yrkespraktik efter årsskiftet.