KFO förstärker inom handel och petroleum

Mathias Fors, erkänd jurist inom arbetsrätt med mångårig erfarenhet av förhandling har anslutit till Arbetsgivarföreningen KFO som rådgivare.

Efter 17 års erfarenhet med arbete kring arbetsrätt och kollektivavtal senast på Maskinentreprenörernas arbetsgivarförbund tar Mathias Fors klivet in i sin nya roll som rådgivare inom handel och petroleum på Arbetsgivarföreningen KFO.

– Jag ser stora möjligheter till att vara med att utveckla verksamheten och vara ett stöd för våra medlemmar, säger Mathias Fors.

– Både handel och petroleum är två områden som är under stor förändring, inte minst i ljuset av ökad digitalisering, e-handel och omställning till fossilfria transporter. Min tidigare erfarenhet av förhandling, rådgivning och tvistelösning kommer att komma till stor nytta och KFO har en bredd av verksamheter och kollegor med kompetens från många olika områden, vilket är en svårslagen kombination.

Mathias Fors.

Vi är väldigt glada att vi kunnat rekrytera Mathias Fors till KFO. Genom rekryteringen får vi en stark resurs i arbetet att utveckla kvaliteten inom våra viktiga områden handel och petroleum.