Hållbar ägararkitektur

Ny idéskrift om hur Sverige är ägt, och hur en ny och hållbar ägararkitektur kan se ut.

Global Utmanings rapport går igenom hur Sverige är ägt, sektor för sektor, med 50 förslag som vill öppna upp för en diskussion kring en ny ägararkitektur för Sverige.

Rapporten utgår från att det behövs en pluralism av ägandeformer, en ny syn på det publika aktiebolagets roll som långsiktig värdeskapande aktör, en omvärdering av det institutionella kapitalets, företagarnas och den värdeburna sektorns respektive roller med fokus på värdeskapande.

Det behövs dessutom en ny syn på arbete och kapital, där den historiska konfliktytan om hur resurser ska fördelas ersätts av ett samspel om hur resurser ska förmeras.

Författare är Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Handelshögskolan i Stockholm och senior rådgivare. Arbetsgivarföreningen KFO har delfinansierat rapporten.