Medarbetarna kan klara generationsväxlingen

Just nu pågår en europeisk kampanj för att göra medarbetarövertagande mer känt som alternativ vid generationsväxling och risk för nedläggning.

Bara för att ägaren går i pension behöver inte företaget göra det. Kampanjen som pågår heter Transfer to Coops. Tanken är att rädda friska företag från pensionering. Det är nämligen inte alla företagsledare som har någon efterträdare. Och då kan medarbetarna, som kan verksamheten utan och innan, vara de bäst lämpade för att driva verksamheten vidare.