Framtidens fysiska mötesplats

Mellan 1 september och 15 november kan forskningsmedel sökas för projekt som gynnar besöks- och handelsnäring.

Den 1 september öppnade BFUFs (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) och Handelsrådets gemensamma utlysning av forskningsmedel Framtidens fysiska mötesplats. Programmet är planerat för att finansiera tre till fyra projekt om vardera maximalt 4 000 000 kronor. Total programbudget från finansiärerna uppgår till 12 miljoner kronor.

Vilka kan söka?

Projekten som beviljas medel ska gynna både handel och besöksnäring samt att de ska vara samarbeten mellan forskare och företag. Detta krav på samarbete är viktigt för att forskningen ska bli ännu relevantare för näringslivet och för att näringslivet ska upptäcka vilken nytta de kan ha av forskning.

Sökande projekt ska ta avstamp i till exempel frågor kring:

 • Kunderna – förändrade konsumentbeteenden som måltidsmönster, shopping, socialt umgänge.
 • Koncepten – framtidens upplevelser, medskapande, digitalisering, framtidens stadskärnor, infrastruktur.
 • De anställda – kompetens, arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö.
 • Företagen – nya, cirkulära, hållbara affärsmodeller.
 • Handelns och besöksnäringens roll i samhället – nya systemstrukturer (lokalt, regionalt och nationellt).

Om utlysningen

 • Tema: Framtidens fysiska mötesplats
 • Forskningen ska vara till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring.
 • Projektbidraget uppgår till högst 2 miljoner kronor per år och ges för maximalt två år. Medfinansiering ska uppgå till minst 20 procent.
 • I varje projekt ska finnas minst två parter, som representerar både handel och besöksnäring. Projektet ska innehålla aktörer från akademi, näring, branschorganisationer och företag.
 • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
 • Utlysningen är öppen mellan 1 september och 15 november.

Relaterad information