Förändrade arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2015. Som arbetsgivare betalar ni nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46 procent, för anställda som är födda 1990 eller senare. Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989. Ni betalar full arbetsgivaravgift, 31,42 procent för dessa.

Ni ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti.

Läs mer om aktuella avgifter och hur du ska redovisa enligt de nya reglerna på Skatteverkets webbplats.