Folksam Liv fördelar överskott till arbetsgivarkunder

Folksam Livs årsstämma har beslutat att ett överskott på över 1,66 miljarder kronor ska fördelas till nästan 5 000 arbetsgivarkunder.

Folksam Livs årsstämma beslutade den 20 april att överskottsmedel inom kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner ska betalas ut. Ett överskott på över 1,66 miljarder kronor fördelas till nästan 5 000 arbetsgivarkunder. Folksam Liv har överskott för kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensioner enligt KTP 2 och avser att betala ut medel till arbetsgivare. Efter utbetalning sänker Folksam Liv sin kollektiva konsolidering men har fortsatt stabil ekonomi.

Det är arbetsgivare som har försäkringsavtal om kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension enligt KTP 2 i Folksam Liv som får ta del av överskottet. Däremot berörs inte de arbetsgivare som inte haft försäkringsavtal (ålderspension och/eller familjepension) i Folksam Liv under de år som överskottet uppstått.

De arbetsgivare inom avtalsområdet KTP 2 som har premierabatt på 90 procent på premien för ålderspension, och 60 procents rabatt på premien för premiebefrielse och sjukpension, har kvar rabatten under hela 2017.

Folksam Liv kommer att via brev kontakta varje berörd arbetsgivare med närmare information i slutet av maj månad.

Läs hela pressmeddelandet, se länk under Relaterad information. 

Uppdaterad
den 10 maj, 2017