Ekonomiskt stöd för utbildningskostnader

Nu kan KFOs medlemmar få ekonomiskt stöd från AFA Försäkring för att delta i våra arbetsmiljöutbildningar.

KFOs medlemmar har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader inom arbetsmiljöområdet, tack vare att vårt servicebolag Athene Arbetsgivarservice har blivit godkänt som utbildningsanordnare hos AFA Försäkring.

Ett grundkrav är att arbetsgivaren har tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), något som KFOs medlemmar har automatiskt genom kollektivavtalet. Dessutom måste medlemmen ha minst en anställd.

Följande utbildningar ger rätt till ekonomisk ersättning:

- Grund- eller vidareutbildning för chefer.
- Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. För kursavgift lämnas ersättning upp till maximalt 10 000 kronor per person för en tredagarsutbildning, 8 000 kronor för en tvådagarsutbildning och 5 000 kronor för en endagarsrutbildning. Per arbetsgivare/företag är ersättningstaket 350 000 kronor per kalenderår. Stöd för en och samma anställd kan lämnas för högst sex dagar per kalenderår.

Ersättning kan sökas senast sex månader efter påbörjad utbildning. Eftersom detta stöd har en tidsbegränsning (2016-01-01—2018-12-31) är sista dagen för ansökan om stöd den 31 december 2018.

Ansökan görs via webbformulär på AFA Försäkrings webbplats.

Relaterad information

Kom ihåg att ange Athene Arbetsgivarservice som utbildningssamordnare.