Elcyklar ska vara CE-märkta

En elcykel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren och ska följa med cykeln tillsammans med bruksanvisning på svenska. Krav kan annars ställas mot tillverkaren, importören eller distributören. 

Publicerad
den 25 juni, 2018