Efterskottsbetalning av assistansersättning

Försäkringskassan har fattat ett inriktningsbeslut om att införa efterskottsbetalning av assistansersättning från och med den 1 oktober 2016.

Införandet gäller i nuläget ca 90 procent av de assistansberättigade. Assistansberättigade som är egna arbetsgivare är undantagna. Även assistansberättigade med förhöjt belopp är initialt undantagna, till dess att en förordningsändring är genomförd. En sådan ändring kan komma att ske under perioden fram till oktober 2016.

Vad efterskottsbetalning innebär i praktiken är ännu oklart. Försäkringskassan tittar bland annat på hur processen ska se ut i fråga om rapporterings- och handläggningstider samt övergångslösningar.

KFO sitter med i Försäkringskassans referensgrupp för efterskottsbetalning och har vid ett flertal tillfällen, i samverkan med våra medlemmar, sammanställt underlag och synpunkter till Försäkringskassan.

Gällande anställda med månadslön innevarande månad

De av KFOs medlemmar som idag betalar månadslön under innevarande månad och vill gå över till löneutbetalning månaden efter arbetad tid, kan höra av sig till sin rådgivare så snart som möjligt.

KFO har gjort en överenskommelse med Kommunal om att man som arbetsgivare ska kunna göra en periodiserad övergång. Exempelvis kan man hålla inne 10 procent av lönen under tio månader eller 20 procent under fem månader etc. Ju längre period med mindre del innehållen lön, desto bättre för de anställda.

För att göra sådan förändring måste arbetsgivaren kalla till förhandling och komma överens med Kommunal lokalt. Innan ni kallar till förhandling bör ni kontakta er rådgivare för att få instruktioner om hur ni bör gå till väga.

Hans-Erik Stierna, 08-702 54 28, hans-erik.stierna@kfo.se Björn Jidéus, 08-702 54 14 bjorn.jideus@kfo.se