E-handel: utmaningar och möjligheter

Digitaliseringen innebär flera förändringar inom den svenska handelsbranschen. I Handelsrådets rapport om E-handel presenteras forskning kring det nya detaljhandelslandskapet.

De flesta svenskar har och använder sig idag av smartmobiler vilket även fått betydande konsekvenser för konsumentbeteende och handeln i stort. För att möta konsumenterna har handelföretagen i allt större utsträckning börjat använda sig av nya säljkanaler som komplement till fysiska butiker, så kallad multikanalshandel. 

All shopping är inte önskvärd

Med en smartmobil kan kunden välja när och var de ska handla. E-handel innebär därför stora möjligheter när det kommer till att ersätta den icke-önskvärda shoppingen i butik och vice versa. Tid är en resurs som värdesätts högt i vårt samhälle och tidsbesparingar blir därför en viktig faktor när kunden väljer handlingsmetod, visar Handelsrådets forskningsrapport. 

Fysiska butiken är fortfarande viktig

Även om e-handeln växer i snabb takt så kommer ändå butikshandeln att stå för en övervägande del av handeln i stort i många år framöver. För de allra flesta branscher är det svårt eller omöjligt att helt gå över till ett fullständigt digitalt kundmöte och då blir frågan inte om den fysiska butiken kommer att ha en roll i framtidens handel, utan hur den rollen kommer att se ut.

Den fysiska butiken och e-handelsbutiken kan komplettera varandras svaga punkter. Medan den fysiska butiken fortfarande har det personliga mötet mellan kunder och anställda, kan e-handeln komplettera svagheterna vad gäller begränsningar i bland annat öppettider, sortimentbredd, trängsel och köer. 

Forskning från Handelsrådet

Informationen är hämtad från Handelsrådets forskningsrapport om E-handel, Handeln rustar för multikanal. Rapporten finns att hämta i sin helhet på Handelsrådets webbplats. 

Se länk under Relaterad information.

Uppdaterad
den 9 februari, 2017